czwartek, 11 września 2014

TOP 10 najlepiej płatnych zawodów na świecie

                                Jakie zawody są najlepiej opłacane na świecie? 
1. Dyrektorzy i członkowie zarządu
Dyrektor dużego przedsiębiorswa zarabia z pewnością bardzo duże sumy co wiąże się oczywiście z jego odpowiedzialnością za funkcjonowanie firmy. Zarobki są naturalnie zależne od wielkości spółki i liczby jej pracowników. Górna granica wypłaty nie istnieje.

2. Piloci
Zawód pilota również wiąże się z dużą odpowiedzialnością. Aby móc wykonywać ten zawód konieczne jest ukończenie wielu kursów i szkoleń przy czym nie każdy nadaje się do wykonywania tej czynności. Zdobycie licencji pilota wymaga determinacji, nakładów finansowych i wysiłku intelektualnego co w przyszłości owocuje bardzo dobrymi zarobkami.

3. Kontrolerzy ruchu lotniczego
Kontrolerzy ruchu lotniczego kierują ruchem samolotów i są tzw. panami przestworzy. Praca ta jest z pewnością jedną z najbardziej odpowiedzialnych, ale również jedną z najlepiej opłacanych prac na świecie. To od nich zależy jaki samolot i o jakim czasie może wylądować na danym torze.

4. Inżynierowie
Liczba inżynierów jest ciągle zbyt mała na rynku pracy, dlatego też dobrze wykształceni inżynierowie zarabiają bardzo dobrze. Dobry inżynier jest na wagę złota. Przyszły inżynier musi być doskonałym specjalistą w swojej dziedzinie aby móc zarobić na prawdę dobre pieniądze.

5. Chemicy
Specjaliści w przemyśle chemicznym i farmaceutycznym zarabiają bardzo dobrze. Po ukończonych studiach chemicznych wynagrodzenie nie jest wysokie, jednak z upływem czasu można rozwinąć swoją karierę i zarobić znaczenie więcej. Chemicy zatrudniani są w instytutach naukowo-badawczych. Coraz częściej można ich spotkać w branży technicznej i przemysłowej jako ekspertów od wdrażania nowych technologii czy zarządzania produkcją.
6. Lekarze specialiści
Zawód lekarza medycyny jest jednym z zawodów, które cieszą się najwyższym prestiżem i poważaniem w społeczeństwie. Wynika to głównie z ogromnej roli jaką medycyna odgrywa we współczesnym społeczeństwie. Bardzo dobre zarobki lekarzy związane są z wieloletnim wykształceniem jakie dany lekarz specjalista musi posiadać. Najbardziej dochodowym jest posiadanie własnej praktyki lub zatrudnienie w prywatnej placówce.

7. Konsultanci i doradcy
Aby móc zostać doradcą wymagane jest wyższe wykształcenie. Praca ta jest pracą bardzo wymagającą i samodzielną, aczkolwiek wiele projektów powstaje podczas pracy wykonywanej przez zespoły zadaniowe, czyli grupy konsultantów pracujących nad konkretnym zleceniem od klienta. Specjaliści z grupy doradczej są zazwyczaj zatrudniani przez prywatne firmy konsultingowe - polskie lub międzynarodowe, mające w Polsce swoje siedziby.

8. Prawnicy
Większość absolwentów prawa zostaje później prawnikami, którzy z pewnością nie mogą narzekać na swoje zarobki. Wraz ze wzrostem soświadczenia można liczyć na dodatkowe premie i nagrody. Wielu niezależnych prawników zatrudnianych jest przez przedsiębiorstwa, stowarzyszenia lub fundacje co również oznacza wysokie wynagrodzenie. Społeczny prestiż prawnika, wysokie zarobki i szybki rozwój branży czynią zawody prawnicze jednymi z najbardziej atrakcyjnych na rynku.

9. Kierownicy marketingowi, kierownicy sprzedaży
Osoby pracujące na tym stanowisku mają duże perspektywy awansowania w hierarchii zawodowej. Mogą również objąć stanowisko dyrektora stojącego na czele firmy. Istnieje też możliwość zmiany miejsca pracy i uzyskanie zatrudnienia w firmie o większym prestiżu i bardziej rozbudowanych strukturach. Wypłata zależy od branży w jakiej się pracuje jak i również od wielkości firmy.

10. Eksperci IT
Popyt na ekspertów w branży internetowej stale się zwiększa i tendencja ta w ciągu najbliższych lat nie ulegnie zmianie. Menadżerowie i eksperci IT mają duże szanse rozwoju zawodowego. Wprowadzane przez przedsiębiorstwa systemy informatyczne ulegają ciągłym przemianom, co sprawia, że specjaliści IT muszą na bieżąco śledzić zmieniające się możliwości techniczne i trendy w architekturze systemów IT.

niedziela, 31 sierpnia 2014

Szef i/czy przyjaciel?

Każdego dnia spędzamy w pracy wiele godzin, robimy nadgodziny, dodatkowe kursy, chodzimy na spotkania i kolacje biznesowe. Często więcej czasu poświęcamy z kolegami z pracy niż z własną rodziną. Nie jest więc niespodzianką gdy wieloletnia znajomość z kimś z pracy przeradza się w przyjaźń. Również kontakt z szefem staje się o wiele lepszy. Jednak jak dobry może być kontakt szefa z własnymi pracownikami? Czy przyjacielskie relacje z naszym pracodawcą są jak najbardziej normalne? Często zdarza się, że przełożony bardzo dobrze rozumie się ze swoimi pracownikami również jeśli chodzi o życie prywatne. Jednak osoba na tak ważnej pozycji musi ograniczyć życie zawodowe od osobistego i wydawać polecania nawet dobremu znajomemu czy też przyjacielowi.                       

Balans

Dobry szef powinien odpowiednio wypośrodkować swoją funkcję w firmie, nie może być tylko dobrym kumplem ani surowym kierownikiem czyhającym na każde potknięcie pracownika. Bycie szefem oznacza przede wszystkim umiejętność zarządzania swoim zespołem tak, by osiągał wyznaczone cele i dobrze realizował stawiane przed nim zadania. Skuteczny kierownik zarządza ludźmi, stawia im adekwatne cele, dba o ich motywację, zapewnia rozwój kluczowych umiejętności, udziela wsparcia i pomaga, ale jednocześnie musi wymagać, kontrolować oraz nadzorować realizację zadań. Nie jest to więc proste zadanie aby pomimo dużej odpowiedzialności za całą firmę móc utrzymywać koleżeńskie stosunki z całym zespołem.
Zabawa zabawą, praca pracą

Jeśli twój bardzo dobry przyjaciel z pracy zostaje wybrany na kierownika, nagle role mogą się odmienić. Jeśli bardzo dobrze rozumiesz się z kimś prywatnie, nie musi to oznaczać, że będziecie ze sobą dobrze współpracować. Rywalizacja czy też zazdrość może zepsuć nawet bardzo solidne i długie przyjaźnie. Ważne jest a więc aby otwarcie mówić ze sobą o zaistniałej sytuacji. Awans, zmiana pozycji na lepszą czy też podwyżka mogą stać się dla kolegi z pracy powodem do zazdrości, dobrze jest omówić to ze sobą aby uniknąć niepotrzebnych nieporozumień. Nowy kierownik powinien bowiem zdefiniować swoją pozycję lidera w firmie, zostawając tym samym w przyjaznach stosunkach z resztą teamu. Pracownicy również powinni dostosować się do zaistniałych zmian i zaakceptować starego kolegę jako nowego szefa. Niektórzy pracownicy szukają u innych zrozumienia, opowiadają chętnie o swoim życiu osobistym, rodzinie, dzieciach i codziennych problemach. Gdy pracujemy w małym przedsiębiorstwie, stajemy się częścią całego zespołu, a więc i szef „żyje“ problemami innych. W dużych korporacjach ze złożoną hierarchią zarządzania, osobiste problemy pracowników nie dochodzą tak szybko do kadry rządzącej.

Profesjonalny szef trzyma dystans ze swoimi pracownikami i potrafi znaleźć równowagę w kontaktach z zespołem. Osobiste problemy i kłopoty współpracowników są naturalnie ważne, nie powinny one jednak wpływać na przebieg pracy.